Notícies del lloc

Visita del Sr. Fernando Trujillo a l'Institut de Gurb

 
Imatge Administrador de l'Institut de Gurb
Visita del Sr. Fernando Trujillo a l'Institut de Gurb
per Administrador de l'Institut de Gurb - dijous, 24 maig 2018, 20:15
 

El passat dimarts dia 22 de maig, l’Institut de Gurb va tenir l’honor de rebre la visita del Sr. Fernando Trujillo, professor titular de la Universitat de Granada i un gran referent en innovació educativa. Les seves línies d’investigació són l’ensenyament de llengües, la interculturalitat, l’ús educatiu de les TIC, la incorporació de les competències bàsiques al currículum i l’ensenyament basant en tasques integrades i projectes. Us deixem un enllaç a la seva biografia.

Fernando Trujillo

Actualment, el Sr. Trujillo està treballant en un projecte del Grupo de Investigación HUM-840 “Conocimiento abierto para la acción social”, que duu a terme una recerca sobre la situació actual de la innovació educativa a Espanya. Aquesta recerca té com a objectius identificar i caracteritzar les temàtiques específiques sobre les quals es desenvolupa la innovació educativa a Espanya; identificar i caracteritzar les eines de treball utilitzades pels docents; identificar i caracteritzar les metodologies utilitzades i la raó per la qual són considerades innovadores; analitzar, des del punt de vista del professorat, així com dels agents externs a la innovació (assessors, inspectors, orientadors), les condicions que faciliten o dificulten les noves pràctiques educatives; analitzar les característiques i processos que es duen a terme en els centres que desenvolupen projectes d’innovació educativa; conèixer l’impacte d’aquestes temàtiques, metodologies i eines en el procés d’aprenentatge dels alumnes i en els resultats, i conèixer quines són les repercussions dels projectes d’innovació educativa en els alumnes, el professorat i els centres educatius.

Per tal de fer aquest estudi, s’han seleccionat 21 centres educatius d’Espanya que són considerats innovadors. D’aquests 21 centres, n’hi ha només 4 de Catalunya, un dels quals és l’Institut de Gurb. És, per tant, tot un honor pel nostre centre haver estat seleccionats per formar part d’aquest estudi i poder col·laborar amb l’equip d’un referent per a nosaltres com és el Sr. Fernando Trujillo.

Dimarts, el Sr. Trujillo va venir a passar el dia a l’institut. L’objectiu d’aquesta visita era fer una fotografia del centre mitjançant un seguit d’entrevistes amb l’equip directiu i amb representants dels alumnes, de les famílies i del professorat. Va ser una molt bona experiència per tots nosaltres. 

Alumnes

Professors

Des d’aquí, volem agrair al Sr. Trujillo la seva tasca i la seva atenció amb l’Institut de Gurb, i també volem donar les gràcies a totes les persones que van participar en les entrevistes i a la Xarxa de Competències Bàsiques per haver recomanat el nostre centre per aquest estudi.

Us convidem a fer una lectura del blog del Sr. Trujillo