Notícies del lloc

Prova de competències bàsiques

 
Imatge Administrador de l'Institut de Gurb
Prova de competències bàsiques
per Administrador de l'Institut de Gurb - dimarts, 23 gener 2018, 23:17
 


Els dies 6 i 7 de febrer els alumnes de 4t realitzaran les proves de competències bàsiques, que avaluen les competències i coneixements bàsics que ha d'haver adquirit l'alumnat al final de l'educació secundària obligatòria en competència comunicativa lingüística (en llengua catalana, castellana i anglesa), en competència matemàtica i en competència cientificotecnològica. 

Es tracta d'una avaluació externa de caràcter informatiu, formatiu i orientador, que vol ser una eina al servei dels centres, del professorat i de l'alumnat per impulsar la millora global del sistema educatiu català. És una activitat educativa i, com a tal, té caràcter obligatori, atès que està configurada com un dret i un deure dels alumnes.

Adjuntem dos documents d'informació sobre les proves, un adreçat als alumnes i l'altre adreçat a les famílies.